Undersökningsmetoder
Om vi inte vet var vi står,vet vi inte vägen till målet.

Tar del av eller hela kakan
Infokus kan ta på sig att utföra hela eller delar av undersökningar. Vill ni själva sköta analys och frågeframtagning kan vi ta på oss att samla in och sammanställa svaren.

Standardiserade samt anpassade undersökningar
Infokus erbjuder en rad undersökningar både standardiserade undersökningar som marknadspenetration, kundenkäter, personalattityd och marknadspotential. Metoden underställs alltid syftet, vårt mål är rätt information till rätt pris.

Kvantitativ metoder
Infokus genomför i huvudsak kvantitativa undersökningar. Exempel på kvantitativa metoder är olika typer av enkäter exempelvis webenkäter eller postala enkäter. Analyserna av datan sker i Excel alternativt SPSS.

Kvalitativa metoder
Infokus genomför en rad olika kvalitativa undersökningar. Exempel på kvalitativa undersökningar är telefonintervjuer och på-stan-undersökningar.
Kvalitativa metoder kan med fördeel användas som komplement till kvantitativa metodeer för att ge ett större djup i datat.

 

 
Infokus Business Intelligence AB | info@infokus.se | 031 - 711 45 80