- kundundersökningen för ISO-certifierade företag!

Den nya standarden ISO 9001:2000 har som kravelement att kundundersökningar skall genomföras som en del i Ständiga Förbättringar. För att underlätta för er har Infokus tagit fram ISOkund.

ISOkundär kundundersökningen speciellt anpassad för ISO-certifierade företag. Undersökningen är enkel att genomföra och ger dig tydlig information om brister och förbättringsområden i era kundrelationer.

De tre grundaspekterna

ISOkundvilar på tre grundaspekter som tillsammans utgör ett fundament för förbättrings- och kvalitetsarbete.

Produkt: Hur väl motsvarar produkten/tjänsten kundens krav på kvalitet, funktion, pris m.m.

Process: Hur uppfattas era processer för beställning, leverans, reklamation och service.

Personal: Hur uppfattas er personal i fråga om kompetens, bemötande, engagemang m.m.

Genom en studie av hur företaget uppfattas inom de tre huvudområdena får ni den information ni behöver för att kunna utveckla eller påbörja ert arbete med Ständiga förbättringar.

Genom ISOkund:s upplägg får ni inte bara veta hur väl ni presterar inom de olika områdena utan även hur viktiga era kunder anser de olika områdena vara.

Vad passar era behov?

För att tillgodose olika kunders önskemål erbjuder Infokus både
ISOkund, för dig som söker en snabb och enkel lösning samt
ISOkund+för dig som vill ha en mer skräddarsydd lösning.


- ett snabbt och effektivt verktyg

Frågor 20 standardfrågor och 5 skräddarsydda
Index Ja
Metod Brevenkät / e-post med webbenkät
Urval 50 - 200 respondenter
Påminnelse Brev 1 st, e-post 3 st
Språk Svenska / Engelska
Rapport Executive Summary, rådata samt presentationsmaterial
Prismodell Fast, kontakta Infokus


- skräddarsydd efter dina behov

Frågor 20 standardfrågor och valfritt antal skräddarsydda
Index Ja
Metod Brevenkät / e-post med webbenkät / telefon
Urval Fritt antal respondenter
Påminnelse Fritt antal
Språk Valfritt
Rapport Analys efter önskemål, Executive Summary, rådata samt presentationsmaterial
Prismodell Offert, kontakta Infokus

Mer information:
Historia kvalitetssäkring - Nya ISO 9001:2000 - Kundtillfredsställelse

   Infokus Business Intelligence AB | info@infokus.se | Box 44 | 435 21 Mölnlycke | 031 - 711 45 80