Times
ÅRGÅNG 1 NUMMER 3 ANSVARIG UTGIVARE: DAVID O'DONNELL

Kundporträtt: Johan Norinder


Johan, vid en Volvo Ocean Race Special edition V70.

Namn: Johan Norinder
Jobb: Affärsutvecklare Volvo Specialvagnar
Familj: Fru + två barn
Kör: Volvo V70
Fritid: Golf
Kund hos Infokus: Sedan 2001

En septemberdag packade jag kameran, anteckningsblock och gav mig av för att hälsa på Johan Norinder på Volvo Specialvagnar, en av Infokus äldsta och trevligaste kunder. Volvo Specialvagnar är ett eget bolag inom Volvo Cars som tillverkar taxi- och polisbilar samt anpassar baschassin till ambulanser, limousiner och katafalkvagnar. Volvo Specialvagnar ansvarar även för S80 Executive och särskilda, begränsade serier så som V70 Volvo Ocean Race och jubileumsbilarna. Efter att vi hämtat kaffe på nedervåningen (det sägs vara godare där) återvänder vi till övervåningen och slår oss ned för att prata mer.

Läs mer »»»

Redaktörn har ordet

En föreläsare på Handels (Gbg givetvis) sade en gång att strategi inte handlar om att välja till utan att välja bort. Själv valde jag i tidig ålder bort lever och njurar, på tallriken alltså, och för Infokus står vi nu inför liknande omvälvningar. Vi på Infokus kommer inte att välja bort men väl minska vårat fokus mot beslutsstödssystem för att istället fokusera hårdare på undersökningar och analys. Vi har satt upp som mål att bli en ledande västsvensk aktör på kvantitativa undersökningar på 3 - 4 års sikt.
Det finns en rad faktorer som gör att vi har god förhoppning om att lyckas med detta mål. På Infokus är vi övertygade om att undersökningsbranschen står inför ett stort skifte. Idag höjs krav på uppföljning inom allt fler områden, då fler undersökningar skall göras kan inte varje undersökning ta så mycket resurser i anspråk. Exempelvis kommer företag som inför Balanced Score Cards behöva införa rutiner för löpande undersökningar av anställda och kunder. Undersökningarna måste bli mer kostnadseffektiva och får inte ta lång tid att genomföra. E-post och Internet kommer att få ökad betydelse men under lång tid kommer brevenkäter och telefonintervjuer fortfarande att användas. Omställningen till fler och mindre undersökningar spelar oss på Infokus i händerna. Vi har lång erfarenhet av att konstruera och använda IT-system, analysarbete och automatisk datafångst har vi alltid sysslat med och som mindre företag har vi tvingats ha effektiva processer. För många etablerade företag kommer den kommande tiden att innebära problem då omsvängningen kräver ny kärnkompetens och förändrade arbetsprocesser.
Det är i sanningen en intressant tid som ligger framför oss.

Vänner och bekanta på terassen

En septemberkväll bjöd Infokus in vänner och bekanta till lite anspråkslös samvaro.



Trevligt som tusan, Oscar underhåller gästerna medan David agerar kock.

Som ett komplement till den kundträff vi hade på kontoret i våras, firade vi höstens ankomst med en kick-in för vänner och bekanta, eller ambassadörer som vi brukar kalla dem internt (uttrycket är hämtat från boken "Kunskapsföretagens marknadsföring"). Omkring 70 glada gäster cirkulerade under kvällen genom lokalen och det dracks öl och åts korv till sen kväll.
Tillställningen var mycket lyckad och vi vill passa på att tacka alla som dök upp.

 

Ola, återkomsten

Tidigare i våras hade vi på Infokus hjälp av Ola Blänning, student vid försäljningsakademin. I utbildningen ingår att studenterna skall ut på tre praktikperioder. Ola är nu inne på sin andra period och har valt att komma tillbaka till oss här på Infokus.
Vad gör då Ola på Infokus?
Studenterna på försäljningsakademin utbildas till, som namnet antyder, försäljare och det är inom detta område Ola hjälper oss på Infokus. I hans dagliga arbetssysslor ingår att boka möten, hjälpa oss att utveckla vårt säljarbete samt att assistera ute på kundmöten. För att inte dagarna skall bli allt för enahanda har Ola också ansvar för ett eget projekt som vi hoppas kunna presentera senare i höst om allt faller väl ut. Skulle du och ditt företag vara intresserade av att ta emot en praktikant från försäljningsakademin så tveka inte att höra av dig till försäljningsakademin eller oss på Infokus så kan vi förmedla kontakten.

Kontakta Infokus »»»

Davids klurigheter

Kan ni er klocka?
Vad är klockan, när det för tre timmar sedan var dubbelt så långt
till klockan 10, som det är om en timme?

Den som först inkommer med rätt svar belönas med två biobiljetter (skicka ditt svar till: david.odonnell@infokus.se).

Vinnare publiceras på Infokus hemsida där hittar ni även gamla gåtor, svar samt tidigare vinnare:
www.infokus.se

 

Ny kund, Derome

Infokus kan med glädje berätta att Derome Timber AB är ny kund till Infokus. Derome Timber AB är del av den svenska sågverk- och träbearbetningskoncernen Derome AB. Infokus kommer att genomföra kundundersökningar åt Derome Timber AB. Vi på Infokus hälsar Derome välkomna och hoppas att detta är början på ett långt och givande samarbete.

Derome på nätet »»»

Elektroniska undersökningar

Har du behov att genomföra en undersökning men tycker att det verkar krångligt tidskrävande och kostsamt. Vänd dig till oss på Infokus så fixar vi det åt dig, enkelt, effektivt och till låg kostnad. Någonting som vi gärna gör på Infokus är elektroniska undersökningar (e-enkät).
Infokus har genomfört e-enkäter i i varierande storlek och omfattning, vår minsta omfattade ungefär 40 personer och den största drygt 4000 personer i fler än 30 länder.
Vad innebär då e-enkät?
Istället för att kontakta respondenten över telefon eller skicka en brevenkät till dem så får de ett E-post med en länk som för dem direkt in i frågeformuläret. Respondenten fyller i sina svar och trycker på en knapp och sedan är det klart.

Läs mer »»»

Saknade du något?

Redaktionen mottager tacksamt alla förslag och bidrag, så greppa tangentbordet och skriv en rad till: info@infokus.se) så kan vi kanske göra dig till viljes.


© Infokus Business Intelligence AB 2002. Infokus Business Intelligence AB | Västra Hamngatan 21 | 411 17 Göteborg | 031 - 711 45 80
www.infokus.se | info@infokus.se
Infokus bedriver verksamhet inom undersökningar, statistisk analys och beslutsstödssystem.

Om du inte vill ta emot fler utskick från Infokus, skicka ett mail till info@infokus.se med titeln "Sluta spamma mig!"