Times
ÅRGÅNG 2 NUMMER 2 ANSVARIG UTGIVARE: DAVID O'DONNELL

Temperaturen stiger


Temperaturen på terassen börjar närma sig behagliga nivåer!

En del av er har vi haft nöjet att möta på vår terass och nu under våren stiger temperaturen ute såväl som inne. Vi kan med stor glädje notera att våren har startat mycket positivt med en rad nya kunder och en rad projekt bland våra befintliga kunder.

Lev som du lär!

Enligt devisen att man skall leva som man lär har Infokus nu låtit genomföra en egen kundundersökning.

Resultaten var mycket glädjande för oss! En överväldigande majoritet av kunderna gav oss mycket goda omdömen och extra roligt är att så många avser anlita oss igen samt gärna rekommenderar oss för andra!

Givetvis framkom det även områden där vissa kunder var mindre nöjda och vi arbetar nu för att förbättra oss inom berörda områden.

För att garantera objektivitet anlitades naturligtvis en utomstående byrå för att genomföra undersökningen och vi vill passa på att tacka alla kunder för att ni tog er tid att medverka i undersökningen.

Davids klurigheter

Då var det dags för en ny klurighet:

En repstege hänger ner från en fartygssida.
Nedersta stegpinnen är i höjd med vattenytan. Det är 30 cm mellan stegpinnarna. Tidvattnet är på väg in och stiger med 30 cm varje halvtimme.

När når vattnet tredje stegpinnen nerifrån räknat?


Den som först inkommer med rätt svar belönas med två biobiljetter (skicka ditt svar till: times@infokus.se).

Vinnare publiceras på Infokus hemsida där hittar ni även gamla gåtor, svar samt tidigare vinnare:
www.infokus.se

Infokus i samarbete med pigg 175-årig fransman

Infokus kommer att samarbeta med Bureau Veritas om utbildning i den nya standarden ISO 9001:2000.

Bureau Veritas informerar om nyheterna i ISO 9001:2000 som bland annat innefattar nya krav att mäta kundtillfredsställelsen. Infokus ställer sina kunskaper i undersökningsmetodik till förfogande och ger deltagarna en praktisk duvning i ämnet.

Bureau Veritas grundades 1828, har sitt huvudkontor i Paris och i Sverige arbetar man framförallt med certifiering av ledningssystem, t.ex. ISO 9001
och ISO 14001.

Du är som alltid varmt välkommen att kontakta oss på Infokus med frågor kring undersökningar allmänt och i synnerhet undersökningar i nya ISO 9001:2000.

Infokus bygger vidare...

Infokus kan med glädje meddela att Sällfors Järn och Bygg AB samt Besab Betongsprutnings AB är nya kunder.

Sällfors Järn och Bygg är en bygghandel för professionella användare belägen i Borås. För mer information se: www.sallfors.se

BESAB är ett byggföretag som erbjuder specialisttjänster inom områdena:
Betongsprutning, Injektering, Grundförstärkning och Betongreparationer. För mer information se: www.besab.com

Utöver dessa uppdrag kan vi på Infokus även glädja oss över nya uppdrag från bland annat Volvo Specialvagnar och Trivas.

Fortsatt fokus på...

Ni har kanske i tidigare nyhetsbrev läst om Infokus satsning på undersökningar i samband med den nya ISO-standarden, 9001:2000.

Ytterligare ett steg i satsningen togs i och med samarbetet med Bureau Veritas, men också de skräddarsydda undersökningen ISOkund, utvecklad av Infokus speciellt för ISO-certifierade företag.

För att nå ut bättre med information om vårt arbete kring ISOkund har vi tagit fram en liten seriestripp som pedagogiskt visar på några fördelar med att anlita Infokus.
Läs vår serie »»»

Läs mer om ISOkund på »»»

© Infokus Business Intelligence AB 2003.
Infokus genomför kostnadseffektiva kund-, attityd- och marknadsundersökningar

Om du inte vill ta emot fler utskick från Infokus, skicka ett mail till times@infokus.se med titeln "Sluta spamma mig!"